VR til indlagte borgere på rehabiliteringscentre og midlertidige rehabiliteringspladser

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi, som omdanner kedeligt træningsudstyr til meningsfulde naturoplevelser, så træning for indlagte borgere bliver sjov og motiverende. VR-løsningen er et evidens-baseret redskab til kommuner som terapeuter og plejepersonale i dag anvender landet over til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde. Formålet er at reducere institutionsbetingede komplikationer ved langvarig fysisk inaktivitet og immobilisering.

Målgruppen er ældre mennesker med funktionsnedsættelse eller let til moderat demens m.fl. Særligt egnet til inaktive, umotiverede, isolerede, ensomme, ængstelige, depressive, sengeliggende og faldtruede borgere.

Med livagtige virtuelle eventyr i naturen bringer vores VR-løsning nyt liv til kedeligt og ikke-godt-nok-udnyttet træningsudstyr. VR-løsningen øger motivation for træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning. Vi har også set eksempler på at VR-løsningen kan dæmpe udadreagerende adfærd og regulere arousalniveauet. Effekterne bidrager tilsammen til forøget træningsglæde og livskvalitet for en meget sårbar og overset målgruppe.

Videoen viser hvordan og hvorfor midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser får værdi ved at have implementeret VR-løsningen. (Video: Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering).

 VR træning til ældre

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient eller borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Rødbo, Botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade, Ballerup Kommune). 

pleje genoptræning

 Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient VR-træner uden supervision fra gangen med vejledende hjælp-til-selvhjælp information hængende på væggen. (Billede: Amager Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling). 

fysioterapi med VR

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

rehabilitering VR

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering).

VR motivation til træning

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering).

Hospital VR træning

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient eller borger VR-træner uden supervision fra egen stue. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).


Passiv VR genoptræning

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner med supervision (uden brug af træningsudstyr). App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen, hvilket letter dialogen og øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Hvad består SYNCSENSE® VR-løsning af og hvad går VR-træning ud på?

VR genoptræning produkt syncense

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi (også kaldet VR-løsningen), som omdanner kedeligt træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) til meningsfulde oplevelser, så træning bliver sjov og motiverende.


VR-løsningen tilbyder aktiv og passiv VR-træning (læs mere om forskellen HER):
Aktiv VR-træning foregår i kombination med træningsudstyr/sensor og kan virke som motivation til træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning.
Passiv VR-træning foregår uden træningsudstyr/sensor og kan virke som oplevelsesaktivitet, beroligende og sanseintegration.

SYNCSENSE® VR-løsning består af fysiske hardware produkter med pre-installeret software, samt en række services:
1) En eller flere VR-briller, bevægelsessensorer og tablets (inkl. vores SYNCSENSE® software/app).
2) Adgang til alle +100 specialdesignede VR-film med enestående natur- og byvandringer fra Danmark og resten af verden.
3) Lokale VR-film kan skræddersys med natur- og byvandringer. 
4) Adgang til et data compliance web modul, hvor implementeringen af VR-løsningerne løbende kan monitoreres ud fra data rapporter.
5) Implementeringsservice og fuld support alle dage kl. 8-17  (læs mere HER).
6) Løbende tekniske opdateringer/forbedringer (læs mere HER).

Det er en komplet alt-i-en VR-løsning, som ikke kræver internet/WiFi, hvilket gør opstart og implementering nemt at komme i gang med. Vi hjælper og tager aktiv del af implementeringen, så jeres investering skaber værdi.

Læs mere om vores komplette alt-i-en VR-løsning HER.
Læs mere om de kommende nye funktioner
HER.
Læs mere om evidens og forskning HER.

Her er nogle udvalgte samarbejdspartnere og referencekunder:
 Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, midlertidige pladser.
 Gladsaxe Kommune, Kildegården, midlertidige pladser.
 Fredensborg Kommune, Skovgården, midlertidige pladser.
 Lolland Kommune, Møllecenteret, midlertidige pladser.
 Fredensborg Kommune, Skovgården, Træning og Rehabilitering.
 Allerød Kommune, De Midlertidige Pladser.
 Københavns Kommune, Kirsebærhaven og Vigerslevvej, Center for Rehabilitering og Akutpleje, midlertidige pladser.
 Københavns Kommune, Aktivitetscenter Østerbro.

Det siger vores brugere om SYNCSENSE®

"Vi er i Lolland Kommune glade for den simple og enkle måde som VR-brillerne fra SYNCSENSE virker på og selvfølgelig også det faktum at løsningen bidrager til frie hænder hos de sundhedsfaglige, øget bevægelse hos vores ældre borgere og en højere livskvalitet i nuet ved hjælp af velfærdsteknologien.” 

Steffen Holtze
Teamleder i Team Træning i Lolland Kommune

”Vi har længe beskæftiget os med VR og synes at løsningen fra SYNCSENSE opfylder vores behov og derfor passer godt ind i vores arbejde med fysisk træning og mobilitet. Indholdet er tilpasset vores målgruppe og vi ser at VR-oplevelsen motiverer til øget træningsindsats og faciliterer samtaler blandt de indlagte borgere. Vi anvender VR direkte som led i den fysiske træning og den nemme betjening muliggør at vi også kan tilbyde det som aktivitetstilbud i form af selvtræning eller med hjælp fra frivillige i døgnets ydertimer.”

Malene Chalk
Terapeutleder på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

”Jeg mener der ligger et stort potentiale inden for VR og rehabilitering da borgerne får en direkte oplevelse af hvad der venter dem i ude i samfundet, direkte ind på deres stue - Hvilket kan forekomme ret fjernt når man er indlagt på et længerevarende rehabiliteringsophold. Vi har oplevet at VR-cykelturene fra SYNCSENSE har kunnet bidrage til at øge motivationen for træningen og facilitere samtaler omkring mål for forløbet.”

Adrian Vaaben
Tidligere Udviklingsterapeut på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

"VR-træningen understøtter allerede kvalificeret træningen, men giver samtidigt en sansestimulerende oplevelse af at komme ud af huset - noget vi ellers ikke har mulighed for. Jeg oplever tilmed at beboere med kognitiv deficit træner længere tid, og at oplevelsen bliver mere meningsfuld ved samtale undervejs og bagefter via tabletvisning".

Henrik Harkamp
Fysioterapeut i Gladsaxe Kommune

Fysisk inaktivitet har negative konsekvenser for ældre indlagte borgere på midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser.

En ældre generation i multikronisk vokseværk vil udfordre fremtidens sundhedsvæsen og samfund generelt. Sund aldring er derfor et tema, som er vigtigere end nogensinde før.

Mange ældre patienter kommer efter hospitalsudskrivelse på en af de ca. 3.500 midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser i kommunen. Gennem de seneste år har kommunerne styrket forebyggelsesindsatsen for uhensigtsmæssige genindlæggelser, samt for at kunne hjemtage borgere hurtigere fra hospitalet [1].

I 2018 var næsten 50% af danske hospitalsindlagte patienter over 65 år. Det svarer til ca. 600.000 indlæggelser [2] og af disse, bliver ca. 20% genindlagt indenfor 30 dage [3].

Risikoen for genindlæggelse er direkte forbundet med den enkelte patients fysiske formåen [4]. Studier viser at ældre patienter er fysisk inaktive mellem 77-98% af deres indlæggelsesperiode [5, 6, 7].

Kombinationen af langvarig fysisk inaktivitet og alderdom er et ignoreret problem. Fysisk inaktivitet har alvorlige og veldokumenterede konsekvenser på knogler, muskler og hjerte-kar-systemet [8]. Selv kortvarig fysisk inaktivitet hos ældre, reducerer kondital og muskelmasse markant [9].

Fysisk inaktivitet blandt ældre forårsager årligt mere end 50.000 ekstra somatiske indlæggelser. Behandling og pleje af fysisk inaktivitet koster årligt det danske samfund knap 5 milliarder kroner og forårsager desuden mere end 5.000 dødsfald [10].

Fysisk inaktivitet under indlæggelse reducerer hurtigt ældre borgeres fysiske funktion, og dermed deres selvhjulpenhed, hvorimod fysisk aktivitet kan reducere ældre borgeres fysisk funktionelle nedgang [11], og tilmed vende tendensen under indlæggelse [11].

Kun 15-20 minutters stole-baseret fysisk aktivitet om dagen, er i stand til at forkorte indlæggelsestiden med 20% [6], og derved reducere indlæggelsesomkostningerne [12].

Dette er i særdeleshed tilfældet ved aktiviteter rettet mod forbedring af fysisk udholdenhed, såsom siddende cykeltræning [13]. Siddende cykeltræning er en skånsom, sikker og effektiv motionsform for ældre borgere [14], og opbygger selvhjulpenhed ved centrale ADL-funktioner [15], såsom at rejse sig, og at tage flere skridt [16].

For ældre kognitivt udfordrede borgere (fx med demenssygdom), er cykeltræningens store fordel, dens grundlæggende evne til at øge borgerens fysiske styrke og vedvarende stabilitet i benene [13]. En siddecykel er sikker at anvende for borgere med balance-udfordring. Samtidig er den skånsom, fordi den selv fra et meget lavt udgangspunkt af fysisk ydelse, gradvist kan opbygge fysisk styrke [14].

Et studie har eksempelvis fundet, at (max) 15 minutters siddende cykling ca. 4 gange om ugen, på blot 3 uger øgede ældre borgeres gennemsnitlige cykeldistance med 26% [16].

Resultatet var en signifikant forskel i evnen til at gå (både distance og hastighed), forbedrede både træningsvarighed og tråd/styrke, samt evnen til at rejse sig fra siddende tilstand [16]. Blot 100 skridt om dagen, er påvist at medføre 10% reducering af risikoen for fysiske komplikationer såsom sygdomstilbagefald [17].

Forskning viser at cykling gør ældre 9-17% mere effektive til at gå [18].

Cykling træner de benmuskler, der bruges til at tage skridt, langt mere effektivt end tilsvarende tid brugt på en gåtur [18, 19]. Men cykeltræning fungerer også som forebyggende for helbredsmæssige risikoområder, såsom faldforebyggelse.

30% af hjemmeboende ældre danske borgere, og 50% af borgere på plejecenter, falder mindst én gang årligt [20].

Borgere med demenssygdom er i dobbelt så høj risiko for fald-episoder, og kommer sig langsommere efterfølgende [20, 21].

Fald kan lede til alvorlige, vedvarende skader for ældre borgere [20]. Ved nedsat effektivitet af en ældre borgers locomotor-baserede funktioner, såsom balance, koordination, skridtlængde, og udholdenhed, øges risikoen for faldepisoder [13]. Ved udholdenheds-baseret fysisk aktivitet, såsom siddende cykeltræning, forbedres borgerens fysiske evner i en grad, hvor det er direkte påvist som en effektiv metode til faldforebyggelse [13].

Referencer findes HER

Du er altid velkommen til at kontakte os.

NB: SYNCSENSE® er en CE-mærket digital træningsteknologi til at fremme fysisk, kognitiv og social aktivitet. SYNCSENSE® er ikke klassificeret som medicinsk udstyr og kan derfor ikke bruges til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap eller skader.

Drag & Drop Website Builder