Døgnrehabiliteringscenter

Sansestimulerende og socialt engagerende VR-træning til indlagte borgere på midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser. Målgruppen er ældre mennesker med funktionsnedsættelse eller let til moderat demens m.fl. Særligt egnet til inaktive, umotiverede, isolerede, ensomme, ængstelige, depressive, sengeliggende og faldtruede borgere.

VR-løsningen er et evidens-baseret redskab som terapeuter og plejepersonale kan anvende til at gøre træning sjov og motiverende – og som fremmer fysisk, kognitiv og social aktivitet.

VR-løsningen gør kedeligt træningsudstyr til sjove og socialt engagerende træningsoplevelser. VR-løsningen øger motivation for træning og træningsfastholdelse (og kan facilitere selvtræning), samt bidrager desuden til forøget træningsglæde og livskvalitet. VR-løsningen kan også for nogen dæmpe udadreagerende adfærd og regulere arousalniveauet.


Videoen viser hvordan og hvorfor midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser får værdi ved at have implementeret VR-løsningen. (Video: Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering).

hand-bike-to-patient

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient eller borger VR-træner uden supervision fra gangen/opholdsstuen. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering).

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering).

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Rehab = Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient eller borger VR-træner uden supervision fra egen stue. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner med supervision (uden brug af træningsudstyr). App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen, hvilket letter dialogen og øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Hvad består vores VR-løsning af?

product_img

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi (også kaldet VR-løsningen), som transformerer kedeligt træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) til sansestimulerende og socialt engagerende træningsoplevelser, som fremmer menneskers fysiske, kognitive og sociale aktivitet.


SYNCSENSE® VR-løsning består af følgende:
1) En eller flere VR-briller, bevægelsessensorer og tablets (inkl. vores SYNCSENSE® software/app).
2) Adgang til alle vores +100 specialdesignede VR-film/spil bibliotek (som løbende udvides).
3) Adgang til et data compliance modul, hvor brugen af VR-løsningerne løbende kan monitoreres.
4) Løbende opdateringer og support.
5) FULD implementeringsstøtte (læs mere HER).

Det er en komplet alt-i-en VR-løsning, som ikke kræver internet/WiFi, hvilket gør opstart og implementering nemt at komme i gang med. Køber du SYNCSENSE® - så køber du meget mere end blot et par VR-briller!

Læs mere om vores komplette alt-i-en VR-løsning HER
Læs mere om de kommende nye funktioner HER
Læs mere om evidens og forskning HER

Her er nogle udvalgte samarbejdspartnere og referencekunder:
- Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering, midlertidige pladser.
- Gladsaxe Kommune, Kildegården, midlertidige pladser.
- Fredensborg Kommune, Skovgården, midlertidige pladser.
- Lolland Kommune, Møllecenteret, midlertidige pladser.

VR-løsningen er et evidens-baseret redskab, som skaber værdi for terapeuter og plejepersonalet – såvel kommunen som helhed. En intervention mod fysisk inaktivitet og social isolation.

Det siger vores brugere om SYNCSENSE®

”Vi har længe beskæftiget os med VR og synes at løsningen fra SYNCSENSE opfylder vores behov og derfor passer godt ind i vores arbejde med fysisk træning og mobilitet. Indholdet er tilpasset vores målgruppe og vi ser at VR-oplevelsen motiverer til øget træningsindsats og faciliterer samtaler blandt de indlagte borgere. Vi anvender VR direkte som led i den fysiske træning og den nemme betjening muliggør at vi også kan tilbyde det som aktivitetstilbud i form af selvtræning eller med hjælp fra frivillige i døgnets ydertimer.”

Malene Chalk
Terapeutleder på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

”Jeg mener der ligger et stort potentiale inden for VR og rehabilitering da borgerne får en direkte oplevelse af hvad der venter dem i ude i samfundet, direkte ind på deres stue - Hvilket kan forekomme ret fjernt når man er indlagt på et længerevarende rehabiliteringsophold. Vi har oplevet at VR-cykelturene fra SYNCSENSE har kunnet bidrage til at øge motivationen for træningen og facilitere samtaler omkring mål for forløbet.”

Adrian Vaaben
Udviklingsterapeut på Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

"VR-træningen understøtter allerede kvalificeret træningen, men giver samtidigt en sansestimulerende oplevelse af at komme ud af huset - noget vi ellers ikke har mulighed for. Jeg oplever tilmed at beboere med kognitiv deficit træner længere tid, og at oplevelsen bliver mere meningsfuld ved samtale undervejs og bagefter via tabletvisning".

Henrik Harkamp
Fysioterapeut i Gladsaxe Kommune

Fysisk inaktivitet har negative effekter for ældre indlagte borgere på midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser.

En ældre generation i multikronisk vokseværk vil udfordre fremtidens sundhedsvæsen og samfund generelt. Sund aldring er derfor et tema, som er vigtigere end nogensinde før.

Mange ældre patienter kommer efter hospitalsudskrivelse på en af de ca. 3.500 midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser i kommunen. Gennem de seneste år har kommunerne styrket forebyggelsesindsatsen for uhensigtsmæssige genindlæggelser, samt for at kunne hjemtage borgere hurtigere fra hospitalet [1].

I 2018 var næsten 50% af danske hospitalsindlagte patienter over 65 år. Det svarer til ca. 600.000 indlæggelser [2] og af disse, bliver ca. 20% genindlagt indenfor 30 dage [3].

Risikoen for genindlæggelse er direkte forbundet med den enkelte patients fysiske formåen [4]. Studier viser at ældre patienter er fysisk inaktive mellem 77-98% af deres indlæggelsesperiode [5, 6, 7].

Kombinationen af langvarig fysisk inaktivitet og alderdom er et ignoreret problem. Fysisk inaktivitet har alvorlige og veldokumenterede konsekvenser på knogler, muskler og hjerte-kar-systemet [8]. Selv kortvarig fysisk inaktivitet hos ældre, reducerer kondital og muskelmasse markant [9].

Fysisk inaktivitet blandt ældre forårsager årligt mere end 50.000 ekstra somatiske indlæggelser. Behandling og pleje af fysisk inaktivitet koster årligt det danske samfund knap 5 milliarder kroner og forårsager desuden mere end 5.000 dødsfald [10].

Fysisk inaktivitet under indlæggelse reducerer hurtigt ældre borgeres fysiske funktion, og dermed deres selvhjulpenhed, hvorimod fysisk aktivitet kan reducere ældre borgeres fysisk funktionelle nedgang [11], og tilmed vende tendensen under indlæggelse [11].

Kun 15-20 minutters stole-baseret fysisk aktivitet om dagen, er i stand til at forkorte indlæggelsestiden med 20% [6], og derved reducere indlæggelsesomkostningerne [12].

Dette er i særdeleshed tilfældet ved aktiviteter rettet mod forbedring af fysisk udholdenhed, såsom siddende cykeltræning [13]. Siddende cykeltræning er en skånsom, sikker og effektiv motionsform for ældre borgere [14], og opbygger selvhjulpenhed ved centrale ADL-funktioner [15], såsom at rejse sig, og at tage flere skridt [16].

For ældre kognitivt udfordrede borgere (fx med demenssygdom), er cykeltræningens store fordel, dens grundlæggende evne til at øge borgerens fysiske styrke og vedvarende stabilitet i benene [13]. En siddecykel er sikker at anvende for borgere med balance-udfordring. Samtidig er den skånsom, fordi den selv fra et meget lavt udgangspunkt af fysisk ydelse, gradvist kan opbygge fysisk styrke [14].

Et studie har eksempelvis fundet, at (max) 15 minutters siddende cykling ca. 4 gange om ugen, på blot 3 uger øgede ældre borgeres gennemsnitlige cykeldistance med 26% [16].

Resultatet var en signifikant forskel i evnen til at gå (både distance og hastighed), forbedrede både træningsvarighed og tråd/styrke, samt evnen til at rejse sig fra siddende tilstand [16]. Blot 100 skridt om dagen, er påvist at medføre 10% reducering af risikoen for fysiske komplikationer såsom sygdomstilbagefald [17].

Forskning viser at cykling gør ældre 9-17% mere effektive til at gå [18].

Cykling træner de benmuskler, der bruges til at tage skridt, langt mere effektivt end tilsvarende tid brugt på en gåtur [18, 19]. Men cykeltræning fungerer også som forebyggende for helbredsmæssige risikoområder, såsom faldforebyggelse.

30% af hjemmeboende ældre danske borgere, og 50% af borgere på plejecenter, falder mindst én gang årligt [20].

Borgere med demenssygdom er i dobbelt så høj risiko for fald-episoder, og kommer sig langsommere efterfølgende [20, 21].

Fald kan lede til alvorlige, vedvarende skader for ældre borgere [20]. Ved nedsat effektivitet af en ældre borgers locomotor-baserede funktioner, såsom balance, koordination, skridtlængde, og udholdenhed, øges risikoen for faldepisoder [13]. Ved udholdenheds-baseret fysisk aktivitet, såsom siddende cykeltræning, forbedres borgerens fysiske evner i en grad, hvor det er direkte påvist som en effektiv metode til faldforebyggelse [13].

Referencer findes HER

Hvordan kommer du i gang?

Kontakt os for mere information om VR-løsningen, prissætningen eller for at bestille en DEMO.

NB: SYNCSENSE® er en CE-mærket digital træningsteknologi til at fremme fysisk, kognitiv og social aktivitet. SYNCSENSE® er ikke klassificeret som medicinsk udstyr og kan derfor ikke bruges til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap eller skader.

Created with ‌

Website Building Software