VR til inaktive borgere og demente på plejecentre

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi, som omdanner kedeligt træningsudstyr til meningsfulde naturoplevelser, så træning for plejehjemsbeboere bliver sjov og motiverende. VR-løsningen er et evidens-baseret redskab til kommuner som terapeuter og plejepersonale i dag anvender landet over til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde. Formålet er at reducere institutionsbetingede komplikationer ved langvarig fysisk inaktivitet og immobilisering.

Målgruppen er ældre mennesker med funktionsnedsættelse eller let til moderat demens m.fl. Særligt egnet til inaktive, umotiverede, isolerede, ensomme, ængstelige, depressive, sengeliggende og faldtruede borgere.

Med livagtige virtuelle eventyr i naturen bringer vores VR-løsning nyt liv til kedeligt og ikke-godt-nok-udnyttet træningsudstyr. VR-løsningen øger motivation for træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning. Vi har også set eksempler på at VR-løsningen kan dæmpe udadreagerende adfærd og regulere arousalniveauet. Effekterne bidrager tilsammen til forøget træningsglæde og livskvalitet for en meget sårbar og overset målgruppe.

Videoen viser hvordan og hvorfor et plejecenter får værdi ved at have implementeret VR-løsningen. (Video: Holmegårdsparken Plejecenter, Gentofte Kommune).

 VR træning til ældre

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient eller borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Rødbo, Botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade, Ballerup Kommune). 

pleje genoptræning

 Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient VR-træner uden supervision fra gangen med vejledende hjælp-til-selvhjælp information hængende på væggen. (Billede: Amager Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling). 

motivation til træning for ældre

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger VR-træner med supervision. VR-træning kan også foregå uden personalets opsyn. (Billede: Holmegårdsparken Plejecenter, Gentofte Kommune).


plejehjem genoptræning VR

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Holmegårdsparken Plejecenter, Gentofte Kommune).

motivation til genoptræning

Billedet illustrerer en borger, som VR-træner og går tur med sin virtuelle hund for anden gang samme dag. (Billede: Holmegårdsparken Plejecenter, Gentofte Kommune).

selvtræning VR

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner uden supervision. (Billede: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

passiv VR træning

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner med supervision (uden brug af træningsudstyr). App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen, hvilket letter dialogen og øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Hvad består SYNCSENSE® VR-løsning af og hvad går VR-træning ud på?

VR genoptræning syncsense produkt

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi (også kaldet VR-løsningen), som omdanner kedeligt træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) til meningsfulde oplevelser, så træning bliver sjov og motiverende.


VR-løsningen tilbyder aktiv og passiv VR-træning (læs mere om forskellen HER):
Aktiv VR-træning foregår i kombination med træningsudstyr/sensor og kan virke som motivation til træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning.
Passiv VR-træning foregår uden træningsudstyr/sensor og kan virke som oplevelsesaktivitet, beroligende og sanseintegration.

SYNCSENSE® VR-løsning består af fysiske hardware produkter med pre-installeret software, samt en række services:
1) En eller flere VR-briller, bevægelsessensorer og tablets (inkl. vores SYNCSENSE® software/app).
2) Adgang til alle +100 specialdesignede VR-film med enestående natur- og byvandringer fra Danmark og resten af verden.
3) Lokale VR-film kan skræddersys med natur- og byvandringer. 
4)  Adgang til et data compliance web modul, hvor implementeringen af VR-løsningerne løbende kan monitoreres ud fra data rapporter.
5) Implementeringsservice og fuld support alle dage kl. 8-17  (læs mere HER).
6) Løbende tekniske opdateringer/forbedringer (læs mere HER).

Det er en komplet alt-i-en VR-løsning, som ikke kræver internet/WiFi, hvilket gør opstart og implementering nemt at komme i gang med. Vi hjælper og tager aktiv del af implementeringen, så jeres investering skaber værdi.

Læs mere om vores komplette alt-i-en VR-løsning HER.
Læs mere om de kommende nye funktioner
HER.
Læs mere om evidens og forskning HER.

Her er nogle udvalgte samarbejdspartnere og referencekunder:
Gentofte, Holmegårdsparken Plejecenter (selvejende institution).
Nordfyns Kommune: Kærgården, Vesterbo, Bryggergården, Møllehaven Plejecenter.
København, Klostergårdens Plejecenter (selvejende institution).
Assens Kommune, De Gamles Hjem.
 Fredensborg Kommune, Plejecenter Lystholm.

Det siger vores brugere om SYNCSENSE®

"Vi er i Lolland Kommune glade for den simple og enkle måde som VR-brillerne fra SYNCSENSE virker på og selvfølgelig også det faktum at løsningen bidrager til frie hænder hos de sundhedsfaglige, øget bevægelse hos vores ældre borgere og en højere livskvalitet i nuet ved hjælp af velfærdsteknologien.”

Steffen Holtze
Teamleder i Team Træning i Lolland Kommune

”VR-træning bidrager til at øge livsvilkårene og det gode ældreliv. VR-træningen giver beboerne et aktivt og underholdende åndehul – og det motiverer dem til at træne igen og igen.

VR-løsningen er et supplerende redskab som både vores plejepersonale og terapeuter anvender. Vi har fornyeligt igangsat en implementeringsstrategi, som forsøger at engagere og inddrage de pårørende, således de får lyst til at hjælpe og bidrage til at aktivere vores beboere i endnu højere grad end vi selv er i stand til.” 

Linn Werner Hovind
Direktør på Holmegårdsparken Plejecenter i Gentofte Kommune

”VR-træning er meget mere end bare træning - det er en oplevelse. VR-oplevelsen kan være med til at fremkalde minder hos brugeren og anvendes som kognitiv træning. VR er med til at øge livskvaliteten og aktivitetsniveauet hos brugerne.”

Stella Lerberg
Tidligere Ergoterapeut i Københavns Kommune

”VR-løsningen fra SYNCSENSE er nem at betjene og det er sjovt at arbejde med. Det hjælper os til at motivere vores beboere til mere sjov fysisk træning.”

Charlotte Amalie Andersen
Aktivitetsmedarbejder på Plejecenter Kærgården i Nordfyns Kommune

"VR-træningen understøtter allerede kvalificeret træningen, men giver samtidigt en sansestimulerende oplevelse af at komme ud af huset - noget vi ellers ikke har mulighed for. Jeg oplever tilmed at beboere med kognitiv deficit træner længere tid, og at oplevelsen bliver mere meningsfuld ved samtale undervejs og bagefter via tabletvisning".

Henrik Harkamp
Fysioterapeut på Møllegården Plejecenter i Gladsaxe Kommune

”Implementering af VR-løsningen er foregået i et tæt samarbejde med SYNCSENSE, som har været lydhør overfor de forslag som terapeuterne har haft.”

”Møllegården og Egegården Plejecenter har indkøbt VR-løsninger på baggrund af et testforløb, som inkluderende 16 beboere. Ud fra resultaterne af testforløbet forventes det, at teknologien kan bidrage til større livskvalitet, bedre mobilitet og motivation for beboerne.”   

Ida Kirstine Fischer Thomsen
Tidligere Velfærdsteknologi konsulent i Gladsaxe Kommune

”Jeg havde ikke arbejdet med VR-løsningen i mange måneder før at den ene succesoplevelse tog den anden. Den oplevelse, jeg gerne vil dele som har rørt mig meget, er fra en borger, som tidligere i sit liv har været meget aktiv, men som nu har udviklet muskelsvind i benene, hvilket generer ham meget. Borgeren har udtrykt, at han ikke ønsker at leve længere på grund af sit nedsatte funktionsniveau. Han plejede at cykle på sin trehjulede cykel rundt om Langelinie og Amalienborg. Og da der findes en VR-film fra dette sted, syntes jeg, at han var et oplagt valg til at prøve VR-brillerne. Og det var en stor succes! Han smilede og grinede under hele cykelturen og var meget positiv over hele oplevelsen. Undervejs fik han sagt, at han ikke længere føler sig syg. Efterfølgende deltog han glædeligt og aktivt i fællesskabet til kaffe og kage og var utroligt motiveret for at starte og komme regelmæssigt i centret for at kunne VR-cykle denne tur, som han havde savnet så meget.

Denne oplevelse understregede for mig, hvor vigtigt det er at søge efter redskaber som giver nye muligheder for at forbedre livskvaliteten for vores borgere og hvordan selv en kort 15 minutters VR-film kan fremkalde så stor en følelse af glæde og mening i livet.” 

Caroline Schapiro Birkholm
Fysioterapeut i Københavns Kommune

Fysisk inaktivitet har negative konsekvenser for ældre på plejecentre.

En ældre generation i multikronisk vokseværk vil udfordre fremtidens sundhedsvæsen og samfund generelt. Sund aldring er derfor et tema, som er vigtigere end nogensinde før.

Over 41.000 ældre borgere i gennemsnitsalderen 84 år, bor på ét af Danmarks 950 plejecentre [1]. Befolkningstallet for danske borgere over 80 år vil være fordoblet i 2050 [2], i 2100 vil dette tal være tredoblet i Europa [3], og på verdensplan vil der allerede i 2050 være ca. 2 milliarder ældre sammenlignet med de ca. 0.5 milliarder som der er i dag [4].

Flere studier viser at borgere i plejecentre er fuldstændigt fysisk inaktive mellem 79-85% af deres vågne tid, 12-20% på lav fysisk aktivitet, og kun 1-2% på let, moderat eller intens fysisk aktivitet [5, 6].

Kombinationen af langvarig fysisk inaktivitet og alderdom er et ignoreret problem. Fysisk inaktivitet har alvorlige og veldokumenterede konsekvenser på knogler, muskler og hjerte-kar-systemet [7]. Selv kortvarig fysisk inaktivitet hos ældre, reducerer kondital og muskelmasse markant [8].

Fysisk inaktivitet blandt ældre forårsager årligt mere end 50.000 ekstra somatiske indlæggelser. Behandling og pleje af fysisk inaktivitet koster årligt det danske samfund knap 5 milliarder kroner og forårsager desuden mere end 5.000 dødsfald [9].

Siddende cykeltræning er en skånsom, sikker og effektiv motionsform for ældre borgere [10], og opbygger selvhjulpenhed ved centrale ADL-funktioner [11], såsom at rejse sig, og at tage flere skridt [12].

For ældre kognitivt udfordrede borgere (fx med demenssygdom), er cykeltræningens store fordel, dens grundlæggende evne til at øge borgerens fysiske styrke og vedvarende stabilitet i benene [13]. En siddecykel er sikker at anvende for borgere med balance-udfordring. Samtidig er den skånsom, fordi den selv fra et meget lavt udgangspunkt af fysisk ydelse, gradvist kan opbygge fysisk styrke [10].

Et studie har eksempelvis fundet, at (max) 15 minutters siddende cykling ca. 4 gange om ugen, på blot 3 uger øgede ældre borgeres gennemsnitlige cykeldistance med 26% [12].

Resultatet var en signifikant forskel i evnen til at gå (både distance og hastighed), forbedrede både træningsvarighed og tråd/styrke, samt evnen til at rejse sig fra siddende tilstand [12]. Blot 100 skridt om dagen, er påvist at medføre 10% reducering af risikoen for fysiske komplikationer såsom sygdomstilbagefald [14].

Forskning viser at cykling gør ældre 9-17% mere effektive til at gå [16].

Cykling træner de benmuskler, der bruges til at tage skridt, langt mere effektivt end tilsvarende tid brugt på en gåtur [15, 16]. Men cykeltræning fungerer også som forebyggende for helbredsmæssige risikoområder, såsom faldforebyggelse.

30% af hjemmeboende ældre danske borgere, og 50% af borgere på plejecentre, falder mindst én gang årligt [17].

Borgere med demenssygdom er i dobbelt så høj risiko for fald-episoder, og kommer sig langsommere efterfølgende [17].

Fald kan lede til alvorlige, vedvarende skader for ældre borgere [18]. Ved nedsat effektivitet af en ældre borgers locomotor-baserede funktioner, såsom balance, koordination, skridtlængde, og udholdenhed, øges risikoen for faldepisoder [13]. Ved udholdenheds-baseret fysisk aktivitet, såsom siddende cykeltræning, forbedres borgerens fysiske evner i en grad, hvor det er direkte påvist som en effektiv metode til faldforebyggelse [13].

Referencer findes HER

Du er altid velkommen til at kontakte os.

NB: SYNCSENSE® er en CE-mærket digital træningsteknologi til at fremme fysisk, kognitiv og social aktivitet. SYNCSENSE® er ikke klassificeret som medicinsk udstyr og kan derfor ikke bruges til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap eller skader.

Offline Website Builder