Bosteder og neuro-rehabiliteringscenter

Sansestimulerende og socialt engagerende VR-træning til borgere og patienter på bosteder og neurorehabiliteringscentre. Målgruppen er mennesker med fysiske, psykiske handicap, hjerneskade og andre neurologiske lidelser m.fl. Særligt egnet til inaktive, umotiverede, isolerede, ensomme, ængstelige, depressive, sengeliggende og faldtruede borgere og patienter.

VR-løsningen er et evidens-baseret redskab som terapeuter og plejepersonale kan anvende til at gøre træning sjov og motiverende – og som fremmer fysisk, kognitiv og social aktivitet.

VR-løsningen gør kedeligt træningsudstyr til sjove og socialt engagerende træningsoplevelser. VR-løsningen øger motivation for træning og træningsfastholdelse (og kan facilitere selvtræning), samt bidrager desuden til forøget træningsglæde og livskvalitet. VR-løsningen kan også for nogen dæmpe udadreagerende adfærd og regulere arousalniveauet.


Videoen viser hvordan og hvorfor et bosted og neurorehabiliteringscenter får værdi ved at have implementeret VR-løsningen. (Video: Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

hand-bike-to-patient

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient eller borger VR-træner uden supervision fra gangen/opholdsstuen. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner uden supervision. (Billede: Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner med supervision (uden brug af træningsudstyr). App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen, hvilket letter dialogen og øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Hvad består vores VR-løsning af?

product_img

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi (også kaldet VR-løsningen), som transformerer kedeligt træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) til sansestimulerende og socialt engagerende træningsoplevelser, som fremmer menneskers fysiske, kognitive og sociale aktivitet.


SYNCSENSE® VR-løsning består af følgende:
1) En eller flere VR-briller, bevægelsessensorer og tablets (inkl. vores SYNCSENSE® software/app).
2) Adgang til alle vores +100 specialdesignede VR-film/spil bibliotek (som løbende udvides).
3) Adgang til et data compliance modul, hvor brugen af VR-løsningerne løbende kan monitoreres.
4) Løbende opdateringer og support.
5) FULD implementeringsstøtte (læs mere HER).

Det er en komplet alt-i-en VR-løsning, som ikke kræver internet/WiFi, hvilket gør opstart og implementering nemt at komme i gang med. Køber du SYNCSENSE® - så køber du meget mere end blot et par VR-briller!

Læs mere om vores komplette alt-i-en VR-løsning HER
Læs mere om de kommende nye funktioner HER
Læs mere om evidens og forskning HER

Her er nogle udvalgte samarbejdspartnere og referencekunder:
- Rigshospitalet, Neurocentret, Afdeling for Rygmarvsskader.
- Vejlefjord Rehabilitering - Ny Fjordbo, Rehabiliterende botilbud (selvejende institution).
- København, Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade (selvejende institution)
- Ballerup Kommune, Rødbo, Botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade
- Lolland Kommune, Søndersø & Bellisvej, Botilbud for voksne med hjerneskade eller fysisk handicap
- Nordfyns Kommune, Botilbud Bogense Senhjerneskade. 

VR-løsningen er et evidens-baseret redskab, som skaber værdi for terapeuter og plejepersonalet – såvel kommunen/hospitalet som helhed. En intervention mod fysisk inaktivitet og social isolation.

Det siger vores brugere om SYNCSENSE®

"Jeg foretrækker VR-løsningen fra SYNCSENSE, da den er så utrolig simpel og nem at betjene. VR-løsningen motiverer beboerne til mere fysisk og kognitiv træning og giver mig tilmed et redskab for effektiv sanseintegration.Det kan bl.a. dæmpe udadreagerende adfærd, regulere arousalniveauet og har en positiv effekt på beboernes tilvalg af sociale aktiviteter.

Vi oplever derfor, at VR-løsningen bidrager til at øge livskvaliteten og gør mange af vores beboere mere selvhjulpne. Vi oplever generelt at vores cykler bliver brugt mere med VR - der er sågar kø ved cyklerne somme tider fordi beboerne efterspørger VR-cykling.

Vi så i vores studie at alle 3 beboere øgede watt, omdrejninger og tiden, hvormed de cyklede. En beboer gik fra at cykle 15 min til 30 min imens en anden gik fra at cykle 1 km til 8 km. En tredje beboer og kørestolsbruger fik følelsen af igen at kunne "gå". Potentialet for denne teknologi er jo derfor enorm indenfor træning og neurorehabilitering." 

Helene Sommer
Ergoterapeut på Rødbo - Botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade i Ballerup Kommune

”VR-træning er meget mere end bare træning - det er en oplevelse. VR-oplevelsen kan være med til at fremkalde minder hos brugeren og anvendes som kognitiv træning. VR er med til at øge livskvaliteten og aktivitetsniveauet hos borgerne.”

Stella Lerberg
Ergoterapeut i Furesø Kommune

”Det har været virkeligt gavnligt, at vi har kunnet bruge VR-brillerne i den fysiske træning. Det har været et sjovt og stimulerende element, der har motiveret borgerne til at få trænet. Samtidig har vi som behandlere kunne kigge med på en skærm, så vi sammen kan snakke om det, borgeren oplever undervejs.

VR-brillerne er en forholdsvis simpel ting at bruge og kræver hverken så meget tid eller oplæring, så det er en nem løsning, sammenholdt med de gode resultater, vi oplever. For at få det fulde udbytte ud af det her nye redskab, kræver det dog, at vi får VR-træningen sat i system, så det bliver en fast del af de tilbud, vi har.” 

Læs hele interviewet

Mette Vilken Bramsfort
Ergoterapeut på Lions Kollegiet - Center for erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune

”Omkring 20 borgere har deltaget i VR-træningen på Lions Kollegiet, og de giver alle udtryk for, at det er en positiv oplevelse.

Selv om den løsning, vi har afprøvet, er forholdsvis simpel, er vi ret begejstrede og kan se en god effekt. Vi har fundet en løsning, der både er nem at bruge, og som er sikker. Jeg håber, at vi på et tidspunkt får mulighed for at udvide de VR-oplevelser, vi kan tilbyde borgerne, så der kan indgå flere elementer af interaktion eller spil.

Men ind til videre håber jeg, at andre i Socialforvaltningen også vil bruge den nuværende løsning. Jeg tror, mange andre borgere, end dem med erhvervede hjerneskader, kan have gavn af træningsmetoden og den oplevelse, det kan give.” 

Læs hele interviewet

Cecilie Bisgaard-Nøhr
Specialkonsulent i Digitalisering i Københavns Kommune

"VR-løsningen er meget nem at betjene. Det er designet så let tilgængeligt, at jeg selv fandt ud af at anvende VR-brillerne, da jeg tog dem ud af kassen første gang – uden at kunne nå at gennemlæse instruksen.

En af vores patienter med hjerneskade, som vi havde svært ved at motivere til at træne meget mere end 7 minutter i NuStep, trænede sammenlagt 17 minutter med VR-brillerne på. Vi måtte stoppe ham til sidst, så han ikke blev overtræt. Det, at han kunne følge med virtuelt på en tur ud i naturen og blev stimuleret af VR-brillerne, havde en god effekt.

VR-løsningen er en ny intervention, som har potentiale til at pionere rehabilitering af hjerneskade og andre neurologiske lidelser."

Merete Olesen
Fysioterapeut på Vejlefjord Rehabilitering

Fysisk inaktivitet har negative effekter for borgere og patienter på bo- og neurorehabiliteringscentre.

I Danmark lever næsten 700.000 personer med et handicap (hvilket svarer til 21% af befolkningen i alderen 16-64 år). Omkring 45% af dem har et større handicap, hvoraf mange modtager hjælp og behandling fra bo- og træningsophold [1]. Hvert år får omtrent 26.000 voksne danskere en såkaldt erhvervet hjerneskade. Dette kan være forårsaget af hændelser såsom ulykker, apopleksi (blodpropper eller blødning i hjernen), infektioner eller hjertestop [2].

Cirka 90% af alle som indlægges med apopleksi er over 65 år, og apopleksi er den 3. hyppigste dødsårsag i verden. Cirka hver 7. dansker vil på et tidspunkt blive ramt af et slagtilfælde [3].

Når det kommer til de mere end 230.000 danskere med erhvervet- eller medfødt hjerneskade, så er fysisk og kognitiv genoptræning typisk en vigtig del af rehabiliterings- og behandlingsforløbet [3].

Følger af hjerneskade inkluderer ændringer på det fysiske (balanceproblemer eller nedsat udholdenhed), det aktivitetsmæssige (udtrætning eller problemer med at løse opgaver), det kognitive (koncentrations- eller hukommelsesbesvær), det sproglige (tale eller forstå), det følelsesmæssige (tristhed eller irritation) og/eller det personlighedsmæssige (empati eller situationsfornemmelse) [2].

Skade på hjernen er en kompliceret størrelse, hvorfor der ikke er to forløb, som er helt ens. Derfor er neurorehabiliteringen typisk et individuelt tilrettelagt forløb med afsæt i borgerens funktionsniveau, egne ønsker og rehabiliteringspotentiale [4].

Neurorehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en person med neurologisk dysfunktion, dennes pårørende og relevante fagfolk, med det formål at den pågældende genvinder størst mulig funktionsevne og selvstændighed.

Formålet med rehabiliterings- og behandlingsforløbet for borgeren vil derfor være så meget generhvervelse af kognitive, mentale, fysiske og sociale funktioner som muligt [5].

Forskningen omkring kognitiv funktionsnedsættelse og fysisk aktivitet modnes hele tiden. Forskningen er stadig i gang med at præcisere om fysisk aktivitet direkte påvirker kognitiv funktionsnedsættelse, om den påvirker den indirekte gennem positiv påvirkning på omkringliggende sundhedsmæssige faktorer, eller begge dele [6]. Men indtil videre peger mange studier på, at fysisk aktivitet (som en livsstils-parameter), producerer effektiv forebyggelse for kognitiv funktionsnedsættelse [7].

Interventionsstudier har kunne påvise positive effekter for ældre med allerede eksisterende kognitiv funktionsnedsættelse, hvor fysisk aktivitet har positiv effekt på parametre, der leder til bedre udførelse af ADL funktioner, samt andre kognitivt rettede processer [7].

Studier har indtil videre kunne påvise målbare, signifikante forbedringer af kognitive funktioner som følge af perioder med jævnlig fysisk aktivitet, både hos ældre borgere [8] og borgere med kognitiv funktionsnedsættelse [9, 10]. Positive effekter af fysisk aktivitet på målbar ydeevne inkluderer forbedring af fysiske aspekter, såsom balance, kognition, funktion, adfærd og udførelse af dagligdags opgaver [11, 12, 13, 14].

Referencer findes HER 

Hvordan kommer du i gang?

Kontakt os for mere information om VR-løsningen, prissætningen eller for at bestille en DEMO.

NB: SYNCSENSE® er en CE-mærket digital træningsteknologi til at fremme fysisk, kognitiv og social aktivitet. SYNCSENSE® er ikke klassificeret som medicinsk udstyr og kan derfor ikke bruges til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap eller skader.

Made with ‌

Offline Website Builder