VR til borgere og patienter på bosteder og neuro-rehabiliteringscentre

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi, som omdanner kedeligt træningsudstyr til meningsfulde naturoplevelser, så træning for borgere og patienter bliver sjov og motiverende. VR-løsningen er et evidens-baseret redskab til kommuner og hospitaler som terapeuter og plejepersonale i dag anvender landet over til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde. Formålet er at reducere institutions- og hospitalsbetingede komplikationer ved langvarig fysisk inaktivitet og immobilisering.

Målgruppen er mennesker med fysiske, psykiske handicap, hjerneskade og andre neurologiske lidelser m.fl. Særligt egnet til inaktive, umotiverede, isolerede, ensomme, ængstelige, depressive, sengeliggende og faldtruede borgere og patienter.

Med livagtige virtuelle eventyr i naturen bringer vores VR-løsning nyt liv til kedeligt og ikke-godt-nok-udnyttet træningsudstyr. VR-løsningen øger motivation for træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning. Vi har også set eksempler på at VR-løsningen kan dæmpe udadreagerende adfærd og regulere arousalniveauet. Effekterne bidrager tilsammen til forøget træningsglæde og livskvalitet for en meget sårbar og overset målgruppe.

Videoen viser hvordan og hvorfor et bosted og neurorehabiliteringscenter får værdi ved at have implementeret VR-løsningen. (Video: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

 VR træning til ældre

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient eller borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Rødbo, Botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade, Ballerup Kommune). 

pleje genoptræning

 Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient VR-træner uden supervision fra gangen med vejledende hjælp-til-selvhjælp information hængende på væggen. (Billede: Amager Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling). 

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

motivation til traening

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner uden supervision. (Billede: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).Passiv VR traening

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner med supervision (uden brug af træningsudstyr). App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen, hvilket letter dialogen og øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Hvad består SYNCSENSE® VR-løsning af og hvad går VR-træning ud på?

product_img

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi (også kaldet VR-løsningen), som omdanner kedeligt træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) til meningsfulde oplevelser, så træning bliver sjov og motiverende.


VR-løsningen er et 2-i-1 system, som tilbyder aktiv og passiv VR-træning (læs mere om forskellen HER):
Aktiv VR-træning foregår i kombination med træningsudstyr/sensor og kan virke som motivation til træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning.
Passiv VR-træning foregår uden træningsudstyr/sensor og kan virke som oplevelsesaktivitet, beroligende, meditation og sanseintegration.

Én VR-løsning består af ét VR-produkt, vores implementeringsservice og fuld support:
  1. Én VR-brille, bevægelsessensor og tablet med vores licens (SYNCSENSE® software/app).
  2. Licensen omfatter adgang til alle +100 specialdesignede VR-film med enestående natur- og byvandringer fra Danmark og resten af verden (et bibliotek, som løbende udvides).
  3. Lokale VR-film kan skræddersys med natur- og byvandringer.
  4. Adgang til et data compliance web modul, hvor implementeringen af VR-løsningen løbende kan monitoreres ud fra data rapporter.
  5. Opstart, udrulning og løbende implementeringsservice (læs mere HER).
  6. Fuld support alle dage kl. 8-17.
Det er en komplet alt-i-en VR-løsning, som ikke kræver internet/WiFi og med en brugervenlighed ALLE kan forstå (det er nemlig 1-Click-and-Play). 2-i-1 funktionaliteten (aktiv og passiv VR-træning) bidrager til at VR-løsningen har mange anvendelsesformål og kan bruges af både terapeuter og plejepersonale. Tilsammen gør det opstart og implementering nemt at komme i gang med. Vi hjælper og tager aktiv del af implementeringen, så jeres investering hurtigt skaber værdi.

Læs mere om vores komplette alt-i-en VR-løsning HER.
Læs mere om de kommende nye funktioner
HER.
Læs mere om evidens og forskning HER.

Her er nogle udvalgte samarbejdspartnere og referencekunder:
 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Neurologisk Afdeling i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.
 Slagelse Sygehus, Neurologisk Afdeling i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.
 Rigshospitalet, Neurocentret, Afdeling for Rygmarvsskader.
 Vejlefjord Rehabilitering - Ny Fjordbo, Rehabiliterende botilbud (selvejende institution).
 København, Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade (selvejende institution).
 Ballerup Kommune, Rødbo, Botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade.
 Lolland Kommune, Søndersø & Bellisvej, Botilbud for voksne med hjerneskade eller fysisk handicap.
 Høje-Taastrup Kommune, Taxhuset, Botilbud for voksne med fysiske handicaps og senhjerneskade.
 Faxe Kommune, Kildebo - Center for Neurorehabilitering.

Det siger vores brugere om SYNCSENSE®

"Jeg foretrækker VR-løsningen fra SYNCSENSE, da den er så utrolig simpel og nem at betjene. VR-løsningen motiverer beboerne til mere fysisk og kognitiv træning og giver mig tilmed et redskab for effektiv sanseintegration.Det kan bl.a. dæmpe udadreagerende adfærd, regulere arousalniveauet og har en positiv effekt på beboernes tilvalg af sociale aktiviteter.

Vi oplever derfor, at VR-løsningen bidrager til at øge livskvaliteten og gør mange af vores beboere mere selvhjulpne. Vi oplever generelt at vores cykler bliver brugt mere med VR - der er sågar kø ved cyklerne somme tider fordi beboerne efterspørger VR-cykling.

Vi så i vores studie at alle 3 beboere øgede watt, omdrejninger og tiden, hvormed de cyklede. En beboer gik fra at cykle 15 min til 30 min imens en anden gik fra at cykle 1 km til 8 km. En tredje beboer og kørestolsbruger fik følelsen af igen at kunne "gå". Potentialet for denne teknologi er jo derfor enorm indenfor træning og neurorehabilitering." 

Helene Sommer
Tidligere Ergoterapeut på Rødbo - Botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade i Ballerup Kommune

”VR-træning er meget mere end bare træning - det er en oplevelse. VR-oplevelsen kan være med til at fremkalde minder hos brugeren og anvendes som kognitiv træning. VR er med til at øge livskvaliteten og aktivitetsniveauet hos borgerne.”

Stella Lerberg
Tidligere Ergoterapeut i Furesø Kommune

”Det har været virkeligt gavnligt, at vi har kunnet bruge VR-brillerne i den fysiske træning. Det har været et sjovt og stimulerende element, der har motiveret borgerne til at få trænet. Samtidig har vi som behandlere kunne kigge med på en skærm, så vi sammen kan snakke om det, borgeren oplever undervejs.

VR-brillerne er en forholdsvis simpel ting at bruge og kræver hverken så meget tid eller oplæring, så det er en nem løsning, sammenholdt med de gode resultater, vi oplever. For at få det fulde udbytte ud af det her nye redskab, kræver det dog, at vi får VR-træningen sat i system, så det bliver en fast del af de tilbud, vi har.” 

Læs hele interviewet

Mette Vilken Bramsfort
Tidligere Ergoterapeut på Lions Neurocenter - Center for erhvervet hjerneskade i Københavns Kommune

”Omkring 20 borgere har deltaget i VR-træningen på Lions Kollegiet, og de giver alle udtryk for, at det er en positiv oplevelse.

Selv om den løsning, vi har afprøvet, er forholdsvis simpel, er vi ret begejstrede og kan se en god effekt. Vi har fundet en løsning, der både er nem at bruge, og som er sikker. Jeg håber, at vi på et tidspunkt får mulighed for at udvide de VR-oplevelser, vi kan tilbyde borgerne, så der kan indgå flere elementer af interaktion eller spil.

Men ind til videre håber jeg, at andre i Socialforvaltningen også vil bruge den nuværende løsning. Jeg tror, mange andre borgere, end dem med erhvervede hjerneskader, kan have gavn af træningsmetoden og den oplevelse, det kan give.” 

Læs hele interviewet

Cecilie Bisgaard-Nøhr
Specialkonsulent i Digitalisering i Københavns Kommune

"VR-løsningen er meget nem at betjene. Det er designet så let tilgængeligt, at jeg selv fandt ud af at anvende VR-brillerne, da jeg tog dem ud af kassen første gang – uden at kunne nå at gennemlæse instruksen.

En af vores patienter med hjerneskade, som vi havde svært ved at motivere til at træne meget mere end 7 minutter i NuStep, trænede sammenlagt 17 minutter med VR-brillerne på. Vi måtte stoppe ham til sidst, så han ikke blev overtræt. Det, at han kunne følge med virtuelt på en tur ud i naturen og blev stimuleret af VR-brillerne, havde en god effekt.

VR-løsningen er en ny intervention, som har potentiale til at pionere rehabilitering af hjerneskade og andre neurologiske lidelser."

Merete Olesen
Fysioterapeut på Vejlefjord Rehabilitering

Fysisk inaktivitet har negative konsekvenser for borgere og patienter på bo- og neurorehabiliteringscentre.

I Danmark lever næsten 700.000 personer med et handicap (hvilket svarer til 21% af befolkningen i alderen 16-64 år). Omkring 45% af dem har et større handicap, hvoraf mange modtager hjælp og behandling fra bo- og træningsophold [1]. Hvert år får omtrent 26.000 voksne danskere en såkaldt erhvervet hjerneskade. Dette kan være forårsaget af hændelser såsom ulykker, apopleksi (blodpropper eller blødning i hjernen), infektioner eller hjertestop [2].

Cirka 90% af alle som indlægges med apopleksi er over 65 år, og apopleksi er den 3. hyppigste dødsårsag i verden. Cirka hver 7. dansker vil på et tidspunkt blive ramt af et slagtilfælde [3].

Når det kommer til de mere end 230.000 danskere med erhvervet- eller medfødt hjerneskade, så er fysisk og kognitiv genoptræning typisk en vigtig del af rehabiliterings- og behandlingsforløbet [3].

Følger af hjerneskade inkluderer ændringer på det fysiske (balanceproblemer eller nedsat udholdenhed), det aktivitetsmæssige (udtrætning eller problemer med at løse opgaver), det kognitive (koncentrations- eller hukommelsesbesvær), det sproglige (tale eller forstå), det følelsesmæssige (tristhed eller irritation) og/eller det personlighedsmæssige (empati eller situationsfornemmelse) [2].

Skade på hjernen er en kompliceret størrelse, hvorfor der ikke er to forløb, som er helt ens. Derfor er neurorehabiliteringen typisk et individuelt tilrettelagt forløb med afsæt i borgerens funktionsniveau, egne ønsker og rehabiliteringspotentiale [4].

Neurorehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en person med neurologisk dysfunktion, dennes pårørende og relevante fagfolk, med det formål at den pågældende genvinder størst mulig funktionsevne og selvstændighed.

Formålet med rehabiliterings- og behandlingsforløbet for borgeren vil derfor være så meget generhvervelse af kognitive, mentale, fysiske og sociale funktioner som muligt [5].

Forskningen omkring kognitiv funktionsnedsættelse og fysisk aktivitet modnes hele tiden. Forskningen er stadig i gang med at præcisere om fysisk aktivitet direkte påvirker kognitiv funktionsnedsættelse, om den påvirker den indirekte gennem positiv påvirkning på omkringliggende sundhedsmæssige faktorer, eller begge dele [6]. Men indtil videre peger mange studier på, at fysisk aktivitet (som en livsstils-parameter), producerer effektiv forebyggelse for kognitiv funktionsnedsættelse [7].

Interventionsstudier har kunne påvise positive effekter for ældre med allerede eksisterende kognitiv funktionsnedsættelse, hvor fysisk aktivitet har positiv effekt på parametre, der leder til bedre udførelse af ADL funktioner, samt andre kognitivt rettede processer [7].

Studier har indtil videre kunne påvise målbare, signifikante forbedringer af kognitive funktioner som følge af perioder med jævnlig fysisk aktivitet, både hos ældre borgere [8] og borgere med kognitiv funktionsnedsættelse [9, 10]. Positive effekter af fysisk aktivitet på målbar ydeevne inkluderer forbedring af fysiske aspekter, såsom balance, kognition, funktion, adfærd og udførelse af dagligdags opgaver [11, 12, 13, 14].

Referencer findes HER 

Du er altid velkommen til at kontakte os.

NB: SYNCSENSE® er en CE-mærket digital træningsteknologi til at fremme fysisk, kognitiv og social aktivitet. SYNCSENSE® er ikke klassificeret som medicinsk udstyr og kan derfor ikke bruges til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap eller skader.

Offline Website Builder