SANSESTIMULERENDE & SOCIALT ENGAGERENDE VIRTUAL REALITY TRÆNING FREMMER FYSISK & MENTAL SUNDHED

SYNCSENSE® er en livsforbedrende digital træningsteknologi til fysisk og kognitiv VR-træning af samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap. VR-løsningen er et evidens-baseret redskab som terapeuter og plejepersonale kan anvende til at gøre træning sjov og motiverende – og som fremmer fysisk, kognitiv og social aktivitet. I dag har tusindvis af patienter og borgere muligheden for at VR-træne og komme på virtuelle naturoplevelser mens de er indlagt på hospitaler, midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser, plejecentre og bo- og neurorehabiliteringscentre.

Vi vil gøre det muligt at finansiere velfærd med velfærd.

VR-løsningen bringer nyt liv til kedeligt og ikke-godt-nok-udnyttet træningsudstyr. VR-løsningen øger motivation for træning og træningsfastholdelse (og kan facilitere til selvtræning), samt bidrager til forøget træningsglæde og livskvalitet for en meget sårbar og overset målgruppe. OG samtidigt vil VR-løsningen give hospitaler og kommuner en potentiel besparelse, som kan bruges til at løfte velfærden andre steder.

Øger livskvalitet

Frigiver personaleressourcer
og sparer penge 

Øger fysisk aktivitetsniveau 

Forkorter indlæggelsestid

Sansestimulerende og socialt engagerende VR-træning er en meningsfuld og motiverende oplevelse, som hjælper ældre og mennesker med handicap med at blive mere selvhjulpne og har en positiv effekt på humør, helbred og livskvalitet. VR-løsningen genbruger og optimerer udnyttelsen af det eksisterende ”kedelige” træningsudstyr uden dyr og tidstung omstilling. Det er en simpel og nem-at-betjene intervention, som gør træning sjov og motiverende. VR-træning understøtter samtidigt sundhedspersonalet i at løse kerneopgaven på en lettere og smartere måde, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem.

Vi er vokset til at være den største VR-platform til fysisk og kognitiv træning inden for sundhedsvæsnet i Danmark og sandsynligvis også i Europa. Som de eneste i verden-

kombinerer vi træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) med sansestimulerende og socialt engagerende VR, som er nemt og let at bruge af sundhedspersonalet. VR-løsningen er designet til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde for mennesker hvis sundhed forværres alvorligt som konsekvens af fysisk inaktivitet og social isolation.

Vores ambition er at udvikle verdens bedste evidens-baseret digitale VR-terapi til forebyggelse og behandling af sygdomme relateret til fysisk inaktivitet og alderdom. Derigennem vil vi skabe en bedre hverdag for samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap såvel for deres familier og sundhedspersonalet.

+30

Kunder VR-træner dagligt deres patienter og borgere.

+500

Sundhedspersonale er grundigt oplært i VR-løsningen. 

+37.000

VR-træninger er gennemført af patienter og borgere.

Glade kunder

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/
https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/
https://healthylongevitychallenge.org/
https://jnjinnovation.com/innovation-challenges/nam-healthy-longevity-quickfire-challenge
https://www.rigshospitalet.dk/
Herlev-gentofte
Amager-hvidore-hospital
https://www.bispebjerghospital.dk/
http://ku.dk/
https://www.dtu.dk/
https://www.aau.dk/
https://www.sdu.dk/da
https://ouh.dk/
Force
https://prevas.dk/
JBay Solutions

Designed with ‌

Offline Website Maker