SANSESTIMULERENDE & SOCIALT ENGAGERENDE VIRTUAL REALITY TRÆNING FREMMER FYSISK & MENTAL SUNDHED

SYNCSENSE® er en livsforbedrende digital træningsteknologi til fysisk og kognitiv VR-træning af samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap. VR-løsningen er et nyt redskab som terapeuter og plejepersonale kan anvende til at gøre træning sjov og motiverende – og fremmer fysisk, kognitiv og social aktivitet. I dag har tusindvis af patienter og borgere muligheden for at VR-træne og komme på virtuelle naturoplevelser mens de er indlagt på hospitaler, midlertidige døgndækkede rehabiliteringspladser, plejecentre og bo- og neurorehabiliteringscentre.

VR-løsningen er et nyt redskab som skaber værdi for terapeuter og plejepersonalet – såvel hospitalet/kommunen som helhed. En intervention mod fysisk inaktivitet og social isolation.

Sansestimulerende og socialt engagerende VR-træning er en meningsfuld og motiverende oplevelse, som hjælper ældre og mennesker med handicap med at blive mere selvhjulpne og har en positiv effekt på humør, helbred og livskvalitet. VR-løsningen genbruger og optimerer udnyttelsen af det eksisterende ”kedelige” træningsudstyr uden dyr og tidstung omstilling. Det er en simpel og nem-at-betjene intervention, som gør træning sjov og motiverende. VR-træning understøtter samtidigt sundhedspersonalet i at løse kerneopgaven på en lettere og smartere måde, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem.

Vi er vokset til at være den største VR-platform til fysisk og kognitiv træning inden for sundhedsvæsnet i Danmark og sandsynligvis også i Europa. Som de eneste i verden-

kombinerer vi træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) med sansestimulerende og socialt engagerende VR, som er nemt og let at bruge af sundhedspersonalet. VR-løsningen er designet til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde for mennesker hvis sundhed forværres alvorligt som konsekvens af fysisk inaktivitet og social isolation.

Vores ambition er at udvikle verdens bedste evidens-baseret VR-terapi til forebyggelse og behandling af sygdomme relateret til fysisk inaktivitet og alderdom. Derigennem vil vi skabe en bedre hverdag for samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap såvel for deres familier og sundhedspersonalet 

+20

Partnere VR-træner dagligt deres patienter og borgere.

+350

Sundhedspersonale er grundigt oplært i VR-løsningen. 

+35.000

VR-træninger er gennemført af patienter og borgere.

Mission: Vi gør fysisk og mental aktivitet til en sjov og motiverende oplevelse. Gennem digital teknologi synkroniserer vi interaktionen mellem træningsudstyr og brugerens sanser. Vi ønsker at gøre en forskel for de mest udsatte og sårbare mennesker ved at aktivere og stimulere deres krop, hjerne og sind.

Vision: Vi motiverer de mest udsatte og sårbare mennesker til at aktivere og stimulere deres krop, hjerne og sind igennem brug af simpel og inkluderende digital teknologi.

https://eithealth.eu/
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/
https://healthylongevitychallenge.org/
https://www.bms.com/
https://www.rigshospitalet.dk/
Herlev-gentofte
Amager-hvidore-hospital
https://www.bispebjerghospital.dk/
http://ku.dk/
https://www.dtu.dk/
https://www.aau.dk/
https://www.kp.dk/
https://sosuh.dk/
Force
https://prevas.dk/
JBay Solutions

© Copyright 2022 SYNCSENSE - All Rights Reserved

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Designing Software