Skab social impact med en implementeringsbar VR-løsning

SYNCSENSE® er en prisvindende digital træningsteknologi, som omdanner kedeligt træningsudstyr til meningsfulde naturoplevelser, så træning for ældre og mennesker med handicap bliver sjov og motiverende. VR-løsningen er et evidens-baseret redskab til hospitaler og kommuner som terapeuter og plejepersonale i dag anvender landet over til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde.

Formålet er at reducere institutions- og hospitalsbetingede komplikationer ved langvarig fysisk inaktivitet og immobilisering.

Natur og fuglesang i VR øger motivation for træning og har en beroligende effekt.

Mange ældre og mennesker med handicap er desværre afskåret fra at komme 'ud på eventyr' af flere forskellige årsager. De er tilmed ofte meget fysisk inaktive og socialt isolerede. Det kan være manglende mobilitet, styrke - eller måske fordi man er indlagt med en alvorlig sygdom.

Med livagtige virtuelle eventyr i naturen bringer vores VR-løsning nyt liv til kedeligt og ikke-godt-nok-udnyttet træningsudstyr. VR-løsningen øger motivation for træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning. Vi har også set eksempler på at VR-løsningen kan dæmpe udadreagerende adfærd og regulere arousalniveauet. Effekterne bidrager tilsammen til forøget træningsglæde og livskvalitet for en meget sårbar og overset målgruppe.

SYNCSENSE® VR-løsning
øger livskvalitet 

Frigiver personaleressourcer
og sparer penge 

Motivation øger
fysisk aktivitetsniveau
 

Træning og natur forkorter indlæggelsestid

1. Povlsen, S., Dela, F., and Suetta, C. (2021). Virtual Reality cycling exercise for elderly inpatient rehabilitation: an exploratory RCT. Abstract published at the research day for Danish Association for Geriatrics and Rehabilitation International World Congress.

2. Oestergaard, A. S., Mathiesen, M. H., Karlsen, A., Turtumoeygaard, I. F., Vahlgren, J., Kjaer, M., and Beyer, N. (2018). In acutely admitted geriatric patients, offering increased physical activity during hospitalization decreases length of stay and can improve mobility. Translational Sports Medicine 1, no. 1: 46-53.

3. Ulrich S. R. (1984). View through a Window May Influence Recovery from Surgery. Science 224.

4. Hammoud, R., Tognin, S., Burgess, L. et al. (2022). Smartphone-based ecological momentary assessment reveals mental health benefits of birdlife. Sci Rep 12, 17589.


I SYNCSENSE ApS ønsker vi at gøre verdenen til et sjovere og sundere sted for samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap, hvis sundhed forværres alvorligt som konsekvens af fysisk inaktivitet og social isolation. Disse oversete konsekvenser er kun blevet mere tydelige under Coronaviruspandemien. I en tid hvor den ældre generation vokser drastisk og presset på ressourcerne i ældre- og handicapområdet stiger dag for dag – stiger behovet også for at nytænke velfærd og måden vi skaber nye løsninger på.

Fysisk inaktivitet er i dag et ignoreret og globalt problem. Flere studier viser desværre, at det ikke er unormalt at ældre patienter og borgere tilbringer op til 98% af tiden hver dag, fysisk inaktive under deres indlæggelse eller ophold. Fysisk inaktivitet har alvorlige og veldokumenterede konsekvenser på knogler, muskler og hjerte-kar-systemet. Alene i Danmark forårsager fysisk inaktivitet årligt mere end 50.000 unødvendige hospitalsindlæggelser for ældre. Behandling og pleje af fysisk inaktivitet koster, årligt det danske samfund knap 5 milliarder kroner og forårsager desuden mere end 5.000 dødsfald.

Problemet er paradoksalt idet sundhedsvæsnet har investeret i masser af forskelligt træningsudstyr til at facilitere fysisk aktivitet. I dag bliver eksisterende træningsudstyr desværre ikke udnyttet godt nok, da det synes kedeligt for patienter, borgere såvel sundhedspersonalet. Der findes i dag ikke en simpel løsning til at omdanne kedeligt træningsudstyr til sjove og meningsfyldte oplevelser.

Problemet løser vi med SYNCSENSE®, som består af en patenteret intelligent bevægelsessensor og en VR-løsning, der gør træningsudstyret sjovt og motiverende. Natur og fuglesang i VR øger motivation for træning og har en beroligende effekt. VR-træning med SYNCSENSE® hjælper ældre og mennesker med handicap med at blive mere selvhjulpne og har en positiv effekt på humør, helbred og livskvalitet. VR-løsningen genbruger og optimerer udnyttelsen af det eksisterende ”kedelige” træningsudstyr uden dyr og tidstung omstilling. Det er en simpel og nem-at-betjene intervention, som gør træning sjov og motiverende. VR-træning understøtter samtidigt sundhedspersonalet i at løse kerneopgaven på en lettere og smartere måde, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem. Implementering af VR-løsningen skaber derved besparelser i behovet for pleje og rehabilitering og kan potentielt reducere indlæggelsestiden og minimere risikoen for senfølger, ny- og genindlæggelse.

Vi bidrager ydmygt med en del af en større løsning til at løse FN’s 3. verdensmål. Vi forbedrer den fysiske og mentale sundhed for ældre og mennesker med handicap ved at gøre træning sjov og motiverende. Det gør vi ved at genbruge og optimere udnyttelsen af det eksisterende ”kedelige” træningsudstyr og kombinere det med VR. De globale udviklingsmål er designet til at være en plan for at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle, og vi er stolte af at tage et aktivt ansvar for vores fremtid. Vi mener at bæredygtighed handler om mere end det miljømæssige aspekt. For os handler det nemlig også om at udvikle en løsning, som er designet til at understøtte inklusion og tilgængelighed for alle. Vi sætter en ære i at skabe bæredygtig social forandring ved at hjælpe de mest udsatte og sårbare mennesker med at leve et langt sundt liv - leaving no one behind.

SYNCSENSE® har modtaget adskillige awards, priser og nomineringer

Nedenfor er en liste med udvalgte awards. Hele listen kan du læse under vores historie.
https://jnjinnovation.com/innovation-challenges/nam-healthy-longevity-quickfire-challengeVinder af NAM Healthy Longevity QuickFire Challenge - Det sagde NAM…

SYNCSENSE is among those across the world, selected as international Catalyst winners in the Healthy Longevity Global Competition founded by the U.S. National Academy of Medicine. The competition will accelerate their research and innovation in healthy longevity. “This diverse and cross-disciplinary group is helping improve the physical, mental, and social well-being of people as they age”.
The award is part of a multiyear, multistage, and multimillion-dollar international competition seeking potential breakthrough innovations aiming to extend human health and function later in life. SYNCSENSE is chosen among +1500 applicants from 50 countries.

Se mere om NAM og deres 8 globale samarbejdspartnere.  

https://ouh.dk/forskning-og-innovation/om-forskningen/forskningsformidling/forsknings-og-innovationsnyheder/ouh-s-innovationspris-2022-gar-til-hjertemedicinsk-afdeling-for-vr-traeningVinder af OUH’s Innovation Award - Det sagde hospitalsledelsen…

”Hjertemedicinsk Afdeling B og SYNCSENSE vinder RAP-prisen 2022 ved OUH’s innovationsdag – for den innovative løsning: VR-briller som digital træningsintervention til indlagte hjertepatienter.
RAP-prisen uddeles til et ’Relevant og Ambitiøst Påhit’, implementeret på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, som understøtter både OUH’s innovationsstrategi og vores kodeks ’Patienten Først’.”
Den vindende løsning skal kunne fremvise (foreløbige) resultater af løsningens effekt og værdi for OUH's patienter og organisation samt, at løsningen har potentiale til opskalering og kan komme flere til gode på OUH og/eller i resten af Region Syddanmark.

Det var de 100 fremmødte klinikere, der stemte og afgjorde årets innovationspris.

https://nordichealthlab.com/articles-archive/winners-of-nordic-health-lab-impact-awards/Vinder af NHL’s Social Impact Award - Det sagde NHL…

 ”SYNCSENSE vinder prisen Social Impact fordi løsningen forbedrer isolerede og inaktive patienters og borgers sygdomsforløb/dagligdag.”

Se NHL’s team, bestyrelse og partnerkreds af hospitaler og kommuner. 

DDA

Finalist ved Danish Design Award - Det sagde juryen…

"This solution is a prime example of how Virtual Reality technology can actually be designed to help inactive elderly and people with disabilities to explore and get physical stimulation. It’s pretty remarkable to see people with mobility-impaired conditions embark upon journeys while experiencing the sensation of physical activity. Not least because the virtual solution has proven to improve the well-being of users while reducing the physical workload of providers. That’s a proper life-enhancing solution."

Se alle 17 jurymedlammer.

https://aidenmark.dk/syncsence-vinder-industriens-fonds-ai-pris.htmlVinder af Danish AI Award - Det sagde juryen…

"SYNCSENSE og deres træningsteknologi viser et stort potentiale for, hvordan teknologi og kunstig intelligens kan anvendes på en smart måde til at skabe værdi for både patienter, sygehuse og samfundet. Det har stor betydning for virksomhederne og dermed for Danmark, hvis vi formår at gøre kunstig intelligens mere udbredt. Her kan man fremhæve den måde, SYNCSENSE har arbejdet med praktisk at udnytte kunstig intelligens til at skabe direkte og konkret nytteværdi for deres brugere. SYNCSENSE vinder ikke kun fordi deres produkt helt konkret løser et relevant sundhedsproblem med et stort potentiale, Men også fordi det viser et potentiale for, hvordan teknologi og kunstig intelligens kan anvendes på en smart måde til at skabe værdi for patienter, sygehuse og samfundet."

Se alle 5 jurymedlemmer. 

Læs mere om VR-træning ved at klik på en af de følgende målgrupper.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Best AI Website Creator