VR til indlagte patienter på hospitaler

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi, som omdanner kedeligt træningsudstyr til meningsfulde naturoplevelser, så træning for indlagte patienter bliver sjov og motiverende. VR-løsningen er et evidens-baseret redskab til hospitaler som terapeuter og plejepersonale i dag anvender landet over til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde. Formålet er at reducere hospitalsbetingede komplikationer ved langvarig fysisk inaktivitet og immobilisering.

Målgruppen er ældre medicinske patienter, neurologiske patienter og isolationspatienter, som er indlagt mere end 2 dage. Særligt egnet til inaktive, umotiverede, isolerede, ensomme, ængstelige, depressive, sengeliggende og faldtruede patienter.

Med livagtige virtuelle eventyr i naturen bringer vores VR-løsning nyt liv til kedeligt og ikke-godt-nok-udnyttet træningsudstyr. VR-løsningen øger motivation for træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning. Vi har også set eksempler på at VR-løsningen kan dæmpe udadreagerende adfærd og regulere arousalniveauet. Effekterne bidrager tilsammen til forøget træningsglæde og livskvalitet for en meget sårbar og overset målgruppe.

Videoen viser hvordan og hvorfor en hospitalsafdeling får værdi ved at have implementeret VR-løsningen. (Video: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

 VR træning til ældre

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient eller borger VR-træner med supervision. App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Rødbo, Botilbud for voksne med erhvervet hjerneskade, Ballerup Kommune). 

pleje genoptræning

 Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient VR-træner uden supervision fra gangen med vejledende hjælp-til-selvhjælp information hængende på væggen. (Billede: Amager Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling). 

VR hospital genoptræning

Billedet illustrerer hvordan man kan transportere en VR-løsning og cykel rundt og nemt komme ind i patientstuerne. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

Selvtræning Hospital VVR

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient VR-træner uden supervision fra egen stue. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

Genoptraening sengeleje

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient VR-træner fra sengen uden supervision. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

Nustep VR

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner uden supervision. (Billede: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Passiv VR traening

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner med supervision (uden brug af træningsudstyr). App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen, hvilket letter dialogen og øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Neurocenter, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Hvad består SYNCSENSE® VR-løsning af og hvad går VR-træning ud på?

product_img

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi (også kaldet VR-løsningen), som omdanner kedeligt træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) til meningsfulde oplevelser, så træning bliver sjov og motiverende.


VR-løsningen tilbyder aktiv og passiv VR-træning (læs mere om forskellen HER):
Aktiv VR-træning foregår i kombination med træningsudstyr/sensor og kan virke som motivation til træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning.
Passiv VR-træning foregår uden træningsudstyr/sensor og kan virke som oplevelsesaktivitet, beroligende og sanseintegration.

SYNCSENSE® VR-løsning består af fysiske hardware produkter med pre-installeret software, samt en række services:
1) En eller flere VR-briller, bevægelsessensorer og tablets (inkl. vores SYNCSENSE® software/app).
2) Adgang til alle +100 specialdesignede VR-film med enestående natur- og byvandringer fra Danmark og resten af verden.
3) Lokale VR-film kan skræddersys med natur- og byvandringer. 
4) Adgang til et data compliance web modul, hvor implementeringen af VR-løsningerne løbende kan monitoreres ud fra data rapporter.
5) Implementeringsservice og fuld support alle dage kl. 8-17  (læs mere HER).
6) Løbende tekniske opdateringer/forbedringer (læs mere HER).

Det er en komplet alt-i-en VR-løsning, som ikke kræver internet/WiFi, hvilket gør opstart og implementering nemt at komme i gang med. Vi hjælper og tager aktiv del af implementeringen, så jeres investering skaber værdi.

Læs mere om vores komplette alt-i-en VR-løsning HER.
Læs mere om de kommende nye funktioner
HER.
Læs mere om evidens og forskning HER.

Her er nogle udvalgte samarbejdspartnere og referencekunder:
 Nykøbing Falster Sygehus, Medicinsk Afdeling, Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Akutafdelingen i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.
 Slagelse Sygehus, Geriatrisk Afdeling, Neurologisk Afdeling i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.
 Odense Universitets Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.
 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Geriatrisk og Palliativ Afdeling, Hjertemedicinsk Afdeling, Neurologisk Afdeling i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.
 Amager og Hvidovre Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling og Palliativ Enhed i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.
 Bornholms Hospital, Afdeling for Medicinske Sygdomme i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.

Det siger vores brugere om SYNCSENSE®

”Vi er så klar til at tage med på rejsen med VR-briller til patienter indlagt på Nyk. F. Sygehus. Simpel og nem betjening, mange patienter med forskellige diagnoser kan havde glæde af den form for kombineret træning og afslapning. Øge motivation for bevægelse og for flere øge livskvaliteten. Patienter kan bla. se lokale VR-film fra mange af de steder de husker og har dejlige minder fra.” 

Signe Lind Mortensen
Chefterapeut på Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus

"På Hjerteafdelingen arbejder vi fokuseret med at implementere teknologi og innovation til gavn for hjertepatienterne. En Virtual Reality-brille kan både give et virtuelt pusterum fra indlæggelsen og gøre det nemmere at komme igang med genoptræningen."

Interview med hjertepatient Kenneth Andresen, og Kit Engedal Kristensen (læge) og Louise Weltzer (afdelingssygeplejerske). 

Magnus T. Jensen
Tidligere Cheflæge på Hjertemedicinsk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital

“VR-træning hjælper os aktivt med at nedsætte immobilitet på en ny og smart måde. Jeg tror på at vores patienter får en bedre hospitalsoplevelse med SYNCSENSE systemet, og samtidig reducerer deres indlæggelsesperiode.”

Marlene Kongstad Blomstrøm Poulsen
Tidligere Oversygeplejerske på Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital 

”VR-træningen giver udover den fysiske træning også en sansestimulerende oplevelser af at komme ud i naturen – væk fra hospitalet. Jeg mener VR-træning er en god forberedelse til den rigtig udskrivelse.”

Isabella Rogon
Fysioterapeut, Ph.D. på Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital 

”Jeg synes det er fantastisk at komme ud i naturen og fx se dyrene i ZOO eller besøge Tivoli i stedet for bare at ligge i min seng hele dagen. Det bliver jeg deprimeret af. VR-træningen gør mig glad, og jeg føler det er vitaminer for kroppen og at det er med til at gøre mig rask.”

Sven Margolis
Geriatrisk patient på Gentofte Hospital 

”SYNCSENSE VR-løsning bruger vi især til vores langtidsindlagte hjertepatienter som et supplement til den traditionelle træning. Det er især givtig for patienterne i det tidsrum hvor terapeuterne ikke er tilstede. Det har vist sig at mange af patienterne også finder motivation i de enkelte VR-træningsvideoer til livet efter hospitalsopholdet.

Der stilles løbende flere og større krav til personalets IT-mæssige færdigheder. SYNCSENSE VR-løsning er virkelig simpel og nem at anvende – det er noget alle kan finde ud af også patienterne selv.”  

Mette Marie Nordestgaard
Tidligere Oversygeplejerske på Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitets Hospital

Fysisk inaktivitet har negative konsekvenser for ældre indlagte patienter på hospitaler.

En ældre generation i multikronisk vokseværk vil udfordre fremtidens sundhedsvæsen og samfund generelt. Sund aldring er derfor et tema, som er vigtigere end nogensinde før.

Der blev i 2018 foretaget ca. 600.000 indlæggelser af patienter over 65 år på de danske hospitaler [1]. Næsten 50% af hospitalsindlagte patienter er over 65 år, og af disse bliver ca. 20% genindlagt indenfor 30 dage [2].

Risikoen for genindlæggelse er direkte forbundet med den enkelte patients fysiske formåen [3]. Studier viser at ældre patienter er fysisk inaktive mellem 77-98% af deres indlæggelsesperiode [4, 5, 6].

Kombinationen af langvarig fysisk inaktivitet og alderdom er et ignoreret problem. Fysisk inaktivitet har alvorlige og veldokumenterede konsekvenser på knogler, muskler og hjerte-kar-systemet [7]. Selv kortvarig fysisk inaktivitet hos ældre, reducerer kondital og muskelmasse markant [8].

Fysisk inaktivitet blandt ældre forårsager årligt mere end 50.000 ekstra somatiske indlæggelser. Behandling og pleje af fysisk inaktivitet koster årligt det danske samfund knap 5 milliarder kroner og forårsager desuden mere end 5.000 dødsfald [9].

Fysisk inaktivitet under indlæggelse reducerer hurtigt ældre patienters fysiske funktion, samt deres selvhjulpenhed. Dette har en negativ påvirkning på den daglige livskvalitet [10, 11]. Men også hvor effektivt en patient tager imod medicinsk behandling, og hvor hurtigt patienten kommer sig efterfølgende uden vedvarende komplikationer [11, 12, 13, 14].

En hurtig opstart på fysisk aktivitet under indlæggelse kan effektivt reducere fysisk funktionel forværring under indlæggelse [15], direkte vende denne negative udvikling til forbedring [16], samt stimulere og vedligeholde kognitive funktioner [17, 18].

Tidlig aktivering med kun 15-20 minutters stole-baseret aktivitet om dagen, er i stand til at forkorte indlæggelsestiden med 20% [5], og derved reducere indlæggelsesomkostningerne [19].

Styrketræning og aktiviteter såsom cykling og gåture er effektive aktiviteter med henblik på bedring. Forskning viser at 500 meters gang om dagen eliminerer fysisk funktionel nedgang under hospitalsindlæggelse [19]. Men selv 100 daglige skridt reducerer risikoen for genindlæggelse med 10% [2].

Siddende cykeltræning er en skånsom, sikker og effektiv motionsform for ældre patienter, og forbedrer evnen til at rejse sig, og til at gå [20].

Et studie har eksempelvis fundet, at (max) 15 minutters siddende cykling ca. 4 gange om ugen, på blot 3 uger øgede ældre patienters gennemsnitlige cykeldistance med 26%, samtidig med at forbedre både træningsvarighed og tråd/styrke. Resultatet var en signifikant forskel i evnen til at gå (både distance og hastighed), og til at rejse sig fra siddende tilstand [16]. Jævnlig fysisk aktivitet er også påvist at reducere mængden af fysiske faldepisoder [21].

Forskning viser til gengæld at cykling gør ældre 9-17% mere effektive til at gå [22].

Cykling træner de benmuskler, der bruges til at tage skridt, langt mere effektivt end tilsvarende tid brugt på en gåtur [22, 23]. Den ældres fysiske aktivitetsniveau må dog ikke overskride deres fysiske grænse, og mange ældre patienter har svært ved at finde motivationen til at udføre selv nødvendige fysiske aktiviteter [24]. Indendørs cykling kan opbygge fysisk styrke fra et meget lavt udgangspunkt [12], og er derfor en meget alsidig fysisk aktivitet, såfremt patienterne er motiveret af den.

Referencer findes HER 

Du er altid velkommen til at kontakte os.

NB: SYNCSENSE® er en CE-mærket digital træningsteknologi til at fremme fysisk, kognitiv og social aktivitet. SYNCSENSE® er ikke klassificeret som medicinsk udstyr og kan derfor ikke bruges til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap eller skader.

Drag & Drop Website Builder