Hospital

Sansestimulerende og socialt engagerende VR-træning til indlagte patienter på hospitaler (fx medicinske sygdomme, herunder specielt patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme, lungesygdomme, ældresygdomme samt rygmarvsskader). VR-løsningen er et nyt redskab som terapeuter og plejepersonale kan anvende til at gøre træning sjov og motiverende – og fremmer fysisk, kognitiv og social aktivitet.

Videoen viser hvordan og hvorfor en hospitalsafdeling får værdi ved at have implementeret VR-løsningen. (Video: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

hand-bike-to-patient

Billedet illustrerer hvordan man kan transportere en VR-løsning og cykel rundt og nemt komme ind i patientstuerne. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

patient-biking

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient VR-træner fra stolen uden supervision. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

patient-laying-down

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en patient VR-træner fra sengen uden supervision. (Billede: Gentofte Hospital, Afdelingen for Medicinske Sygdomme).

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner uden supervision. (Billede: Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Billedet illustrerer hvordan det kan se ud, når en borger eller patient VR-træner med supervision (uden brug af træningsudstyr). App til tablet tillader streaming, så personale eller pårørende altid kan følge med i hvad brugeren ser inde i VR-brillen. Letter dialogen. Øger person-inddragelsen. (Billede: Lions Kollegiet, Center for erhvervet hjerneskade, Københavns Kommune).

Hvad består vores VR-løsning af?

SYNCSENSE® er en digital træningsteknologi (også kaldet VR-løsningen), som transformerer traditionelt træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) til sansestimulerende og socialt engagerende træningsoplevelser – og fremmer fysisk, kognitiv og social aktivitet. Det er en komplet alt-i-en VR-løsning, som ikke kræver internet/WiFi.

En VR-løsning består af en VR-brille, en bevægelsessensor, en tablet, adgang til vores specialdesignede VR-film/spil bibliotek og FULD implementeringsstøtte, service og support.

Læs mere om vores komplette alt-i-en VR-løsning HER
Læs mere om de kommende nye funktioner HER
Læs mere om evidens og forskning HER

Her er nogle udvalgte samarbejdspartnere og referencekunder:

- Rigshospitalet, Neurocentret, Afdeling for Rygmarvsskader.
- Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Medicinske Sygdomme (Hormon- og stofskiftesygdomme, Ældresygdomme) i samarbejde med Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.
- Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Geriatrisk Afdeling.
- Amager og Hvidovre Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling, Ortopædkirurgisk Afdeling og Palliativ Enhed i samarbejde med Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling.
- Odense Universitets Hospital, Hjertemedicinsk Afdeling i samarbejde med terapien.

VR-løsningen er et nyt redskab som skaber værdi for terapeuter og plejepersonalet – såvel hospitalet som helhed. En intervention mod fysisk inaktivitet og social isolation.

Det siger vores brugere om SYNCSENSE®

"På Hjerteafdelingen arbejder vi fokuseret med at implementere teknologi og innovation til gavn for hjertepatienterne. En Virtual Reality-brille kan både give et virtuelt pusterum fra indlæggelsen og gøre det nemmere at komme igang med genoptræningen."

Interview med hjertepatient Kenneth Andresen, og Kit Engedal Kristensen (læge) og Louise Weltzer (afdelingssygeplejerske). 

Magnus T. Jensen
Ledende overlæge på Amager og Hvidovre Hospital

“VR-træning hjælper os aktivt med at nedsætte immobilitet på en ny og smart måde. Jeg tror på at vores patienter får en bedre hospitalsoplevelse med SYNCSENSE systemet, og samtidig reducerer deres indlæggelsesperiode.”

Marlene Kongstad Blomstrøm Poulsen
Afdelingssygeplejerske på Gentofte Hospital 

”VR-træningen giver udover den fysiske træning også en sansestimulerende oplevelser af at komme ud i naturen – væk fra hospitalet. Jeg mener VR-træning er en god forberedelse til den rigtig udskrivelse.”

Isabella Rogon
Fysioterapeut, Ph.D. på Herlev og Gentofte Hospital 

”Jeg synes det er fantastisk at komme ud i naturen og fx se dyrene i ZOO eller besøge Tivoli i stedet for bare at ligge i min seng hele dagen. Det bliver jeg deprimeret af. VR-træningen gør mig glad, og jeg føler det er vitaminer for kroppen og at det er med til at gøre mig rask.”

Sven Margolis
Patient på Gentofte Hospital 

Fysisk inaktivitet har negative effekter for ældre indlagte patienter på hospitaler.

En ældre generation i multikronisk vokseværk vil udfordre fremtidens sundhedsvæsen og samfund generelt. Sund aldring er derfor et tema, som er vigtigere end nogensinde før.

Der blev i 2018 foretaget ca. 600.000 indlæggelser af patienter over 65 år på de danske hospitaler [1]. Næsten 50% af hospitalsindlagte patienter er over 65 år, og af disse bliver ca. 20% genindlagt indenfor 30 dage [2].

Risikoen for genindlæggelse er direkte forbundet med den enkelte patients fysiske formåen [3]. Studier viser at ældre patienter er fysisk inaktive mellem 77-98% af deres indlæggelsesperiode [4, 5, 6].

Kombinationen af langvarig fysisk inaktivitet og alderdom er et ignoreret problem. Fysisk inaktivitet har alvorlige og veldokumenterede konsekvenser på knogler, muskler og hjerte-kar-systemet [7]. Selv kortvarig fysisk inaktivitet hos ældre, reducerer kondital og muskelmasse markant [8].

Fysisk inaktivitet blandt ældre forårsager årligt mere end 50.000 ekstra somatiske indlæggelser. Behandling og pleje af fysisk inaktivitet koster årligt det danske samfund knap 5 milliarder kroner og forårsager desuden mere end 5.000 dødsfald [9].

Fysisk inaktivitet under indlæggelse reducerer hurtigt ældre patienters fysiske funktion, samt deres selvhjulpenhed. Dette har en negativ påvirkning på den daglige livskvalitet [10, 11]. Men også hvor effektivt en patient tager imod medicinsk behandling, og hvor hurtigt patienten kommer sig efterfølgende uden vedvarende komplikationer [11, 12, 13, 14].

En hurtig opstart på fysisk aktivitet under indlæggelse kan effektivt reducere fysisk funktionel forværring under indlæggelse [15], direkte vende denne negative udvikling til forbedring [16], samt stimulere og vedligeholde kognitive funktioner [17, 18].

Tidlig aktivering med kun 15-20 minutters stole-baseret aktivitet om dagen, er i stand til at forkorte indlæggelsestiden med 20% [5], og derved reducere indlæggelsesomkostningerne [19].

Styrketræning og aktiviteter såsom cykling og gåture er effektive aktiviteter med henblik på bedring. Forskning viser at 500 meters gang om dagen eliminerer fysisk funktionel nedgang under hospitalsindlæggelse [19]. Men selv 100 daglige skridt reducerer risikoen for genindlæggelse med 10% [2].

Siddende cykeltræning er en skånsom, sikker og effektiv motionsform for ældre patienter, og forbedrer evnen til at rejse sig, og til at gå [20].

Et studie har eksempelvis fundet, at (max) 15 minutters siddende cykling ca. 4 gange om ugen, på blot 3 uger øgede ældre patienters gennemsnitlige cykeldistance med 26%, samtidig med at forbedre både træningsvarighed og tråd/styrke. Resultatet var en signifikant forskel i evnen til at gå (både distance og hastighed), og til at rejse sig fra siddende tilstand [16]. Jævnlig fysisk aktivitet er også påvist at reducere mængden af fysiske faldepisoder [21].

Forskning viser til gengæld at cykling gør ældre 9-17% mere effektive til at gå [22].

Cykling træner de benmuskler, der bruges til at tage skridt, langt mere effektivt end tilsvarende tid brugt på en gåtur [22, 23]. Den ældres fysiske aktivitetsniveau må dog ikke overskride deres fysiske grænse, og mange ældre patienter har svært ved at finde motivationen til at udføre selv nødvendige fysiske aktiviteter [24]. Indendørs cykling kan opbygge fysisk styrke fra et meget lavt udgangspunkt [12], og er derfor en meget alsidig fysisk aktivitet, såfremt patienterne er motiveret af den.

Referencer findes HER 

Hvordan kommer du i gang?

Kontakt os for mere information om VR-løsningen, prissætningen eller for at bestille en DEMO.

NB: SYNCSENSE® er en CE-mærket digital træningsteknologi til at fremme fysisk, kognitiv og social aktivitet. SYNCSENSE® er ikke klassificeret som medicinsk udstyr og kan derfor ikke bruges til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap eller skader.

© Copyright 2022 SYNCSENSE - All Rights Reserved

Created with Mobirise ‌

Free Web Page Maker