Social impact

SYNCSENSE® er en livsforbedrende digital træningsteknologi til fysisk og kognitiv VR-træning af samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap. VR-løsningen er et nyt redskab som terapeuter og plejepersonale kan anvende til at gøre træning sjov og motiverende – og fremmer fysisk, kognitiv og social aktivitet. 

Sansestimulerende og socialt engagerende VR-træning har en positiv effekt på humør, helbred og livskvalitet.

VR-løsningen genbruger og optimerer udnyttelsen af det eksisterende ”kedelige” træningsudstyr uden dyr og tidstung omstilling.

En simpel og nem-at-betjene intervention, som gør træning sjov og motiverende. Kan anvendes med og uden personalets opsyn.

Skaber potentielt store besparelser i behovet for pleje og rehabilitering og unødvendigt lange indlæggelser.

I SYNCSENSE ApS ønsker vi at gøre verdenen til et sjovere og sundere sted for samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap, hvis sundhed forværres alvorligt som konsekvens af fysisk inaktivitet og social isolation. Disse oversete konsekvenser er kun blevet mere tydelige under Coronaviruspandemien. I en tid hvor den ældre generation vokser drastisk og presset på ressourcerne i ældre- og handicapområdet stiger dag for dag – stiger behovet også for at nytænke velfærd og måden vi skaber nye løsninger på.

Fysisk inaktivitet er i dag et ignoreret og globalt problem. Flere studier viser desværre, at det ikke er unormalt at ældre patienter og borgere tilbringer op til 98% af tiden hver dag, fysisk inaktive under deres indlæggelse eller ophold. Fysisk inaktivitet har alvorlige og veldokumenterede konsekvenser på knogler, muskler og hjerte-kar-systemet. Alene i Danmark forårsager fysisk inaktivitet årligt mere 50.000 unødvendige hospitalsindlæggelser for ældre. Behandling og pleje af fysisk inaktivitet koster årligt det danske samfund knap 5 milliarder kroner og forårsager desuden mere end 5.000 dødsfald.

Problemet er paradoksalt idet sundhedsvæsnet har investeret i masser af forskelligt træningsudstyr til at facilitere fysisk aktivitet. I dag bliver eksisterende træningsudstyr desværre ikke udnyttet godt nok, da det synes kedeligt for patienter, borgere såvel sundhedspersonalet. Der findes i dag ikke en simpel løsning til at omdanne kedeligt træningsudstyr til sjove og meningsfyldte oplevelser.

Det løser vi med SYNCSENSE®, som består af en specialdesignet intelligent bevægelsessensor og en VR-platform, der gør træningsudstyret sjovt og motiverende. Sansestimulerende og socialt engagerende VR-træning hjælper ældre og mennesker med handicap med at blive mere selvhjulpne og har en positiv effekt på humør, helbred og livskvalitet. VR-løsningen genbruger og optimerer udnyttelsen af det eksisterende ”kedelige” træningsudstyr uden dyr og tidstung omstilling. Det er en simpel og nem-at-betjene intervention, som gør træning sjov og motiverende. VR-træning understøtter samtidigt sundhedspersonalet i at løse-


kerneopgaven på en lettere og smartere måde, så ressourcerne kan blive brugt der, hvor der er mest brug for dem. Implementering af VR-løsningen skaber derved besparelser i behovet for pleje og rehabilitering og kan potentielt reducere indlæggelsestiden og minimere risikoen for senfølger, ny- og genindlæggelse.

Vi hjælper med at løse FN’s 3. verdensmål. Vi forbedrer den fysiske og mentale sundhed for ældre og mennesker med handicap ved at gøre træning sjov og motiverende. Det gør vi ved at genbruge og optimere udnyttelsen af det eksisterende ”kedelige” træningsudstyr og kombinere det med VR. De globale udviklingsmål er designet til at være en plan for at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle, og vi er stolte af at tage et aktivt ansvar for vores fremtid. Vi mener at bæredygtighed handler om mere end det miljømæssige aspekt. For os handler det nemlig også om at udvikle en løsning, som er designet til at understøtte inklusion og tilgængelighed for alle. Vi sætter en ære i at skabe bæredygtig social forandring ved at hjælpe de mest udsatte og sårbare mennesker med at leve et langt sundt liv - leaving no one behind.SDG
DDA

Det sagde juryen

"This solution is a prime example of how Virtual Reality technology can actually be designed to help inactive elderly and people with disabilities to explore and get physical stimulation. It’s pretty remarkable to see people with mobility-impaired conditions embark upon journeys while experiencing the sensation of physical activity. Not least because the virtual solution has proven to improve the well-being of users while reducing the physical workload of providers. That’s a proper life-enhancing solution."

Se alle 17 jurymedlemmer 

Læs mere om VR-træning ved at klik på en af de følgende målgrupper.

Hvordan kommer du i gang?

Kontakt os for mere information om VR-løsningen, prissætningen eller for at bestille en DEMO.

© Copyright 2022 SYNCSENSE - All Rights Reserved

Built with Mobirise ‌

Web Page Creator