TRÆNING MED VR  & VR GENOPTRÆNING

SYNCSENSE® er en prisvindende digital træningsteknologi, som omdanner kedeligt træningsudstyr til meningsfulde naturoplevelser, så træning for ældre og mennesker med handicap bliver sjov og motiverende. VR-løsningen er et evidens-baseret redskab til hospitaler og kommuner som terapeuter og plejepersonale i dag anvender landet over til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde.

Formålet er at reducere institutions- og hospitalsbetingede komplikationer ved langvarig fysisk inaktivitet og immobilisering. 

Natur og fuglesang i VR øger motivation for træning og har en beroligende effekt for både ældre og mennesker med handicap såvel som for toptrænede astronauter som Andreas Mogensen (læs mere under impact).

Mange ældre og mennesker med handicap er desværre afskåret fra at komme 'ud på eventyr' af flere forskellige årsager. De er tilmed ofte meget fysisk inaktive og socialt isolerede. Det kan være manglende mobilitet, styrke - eller måske fordi man er indlagt med en alvorlig sygdom.

Med livagtige virtuelle eventyr i naturen bringer vores VR-løsning nyt liv til kedeligt og ikke-godt-nok-udnyttet træningsudstyr. VR-løsningen øger motivation for træning, træningsfastholdelse og kan facilitere til selvtræning. Vi har også set eksempler på at VR-løsningen kan dæmpe udadreagerende adfærd og regulere arousalniveauet. Effekterne bidrager tilsammen til forøget træningsglæde og livskvalitet for en meget sårbar og overset målgruppe.

Træning med VR
øger livskvaliteten

Træning med VR
frigiver personaleressourcer

Træning med VR
øger selvhjulpenhed 

Træning med VR
forkorter indlæggelsestiden

+30

Kunder laver træning med VR dagligt med
deres patienter og borgere.

+1000

Sundhedspersonale er grundigt
oplært i VR-løsningen. 

+50.000

VR-træninger er gennemført
af patienter og borgere.

Vi er vokset til at være den største VR-baserede digitale træningsteknologi til at understøtte træning med motiverende og meningsfulde naturoplevelser inden for sundhedsvæsnet i Danmark og sandsynligvis også i Europa.

Med vores patenterede VR-løsning, er vi de eneste i verden,
som kombinerer træningsudstyr (fx til træning af balance, gangfunktion, elliptiske trænere og cykler) med VR, som er nemt og let at bruge af sundhedspersonalet. VR-løsningen er designet til at understøtte pleje- og rehabiliteringsindsatser på en ny og smart måde for mennesker hvis sundhed forværres alvorligt som konsekvens af fysisk inaktivitet og social isolation.

I dag har tusindvis af patienter og borgere muligheden for at træne med VR
og komme på virtuelle naturoplevelser mens de er indlagt på fx hospitaler, rehabiliteringscentre, midlertidige rehabiliteringspladser, plejecentre, bosteder og neurorehabiliteringscentre.

Vores mission er at udvikle VR-understøttet digital terapi og tilbyde det til sundhedsvæsnet til forebyggelse og behandling af institutions- og hospitalsbetingede komplikationer ved langvarig fysisk inaktivitet og immobilisering. Vi vil gøre det muligt at bringe motiverende træning - meningsfuld og helbredende natur til mennesker, som er afskåret pga. sygdom. Derigennem vil vi bidrage til at skabe den bedst mulige hverdag for samfundets mest svækkede og inaktive ældre og mennesker med handicap såvel for deres familier og sundhedspersonalet.

Vores vision
er at fremme fysisk aktivitet og natur i sundhedsvæsnet og bringe det til de mennesker, som har mest brug for det. Med vores ydmyge bidrag ønsker vi at være med til at løse de individuelle såvel som de globale sundhedsmæssige problemer, der er forbundet med fysisk inaktivitet.

Læs mere om træning med VR ved at klik på en af de følgende målgrupper.

Vi er stolte af at samarbejde med flere verdensførende partnere, som støtter vores vision. Se dem alle HER.

https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/
https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/
https://healthylongevitychallenge.org/
https://jnjinnovation.com/innovation-challenges/nam-healthy-longevity-quickfire-challenge
https://www.rigshospitalet.dk/
Herlev-gentofte
Amager-hvidore-hospital
https://www.bispebjerghospital.dk/
http://ku.dk/
https://www.dtu.dk/
https://www.aau.dk/
https://www.sdu.dk/da
https://espamsterdam.com/aboutesp/
https://www.frederiksberg.dk/
https://lions-kollegiet.dk/da
https://vejlefjord.dk/unge/

No Code Website Builder